แพคเกจ 2.5 กิโลเมตร
 • BIB
 • เหรียญ
 • อาหาร
 • เสื้อ
 • ระยะทาง 2.5 กม.
แพคเกจ 5 กิโลเมตร
 • BIB
 • เหรียญ
 • อาหาร
 • เสื้อ
 • ระยะทาง 5 กม.
แพคเกจ VIP
 • BIB
 • เหรียญ
 • อาหาร
 • เสื้อ
 • เลือกระยะทาง 2.5 กม. หรือ 5 กม.
 • ของที่ระลึก (กระเป๋าสะพาย แก้วเก็บความเย็น ตุ๊กตา)