SBAC FUN RUN 2022

ลงทะเบียน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์(Objective)ของการจัดงาน

 • เพื่อส่งเสริม “กิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและชุมชน” โดยมุ่งมั่น จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนให้กับ สมาคมศิษย์เก่าและครู วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC-TAA) “เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”
 • เพื่อ “ชุมชนสะอาดและน่าอยู่”
 • เพื่อ “การรักสุขภาพ และการออกกำลังกายเป็นประจำ”
 • Image

  แบบเสื้อ

  SBAC FUN RUN ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้
  "นวัตกรรมการผลิตสีผ้าโดยไม่ใช้น้ำเพื่อลดโลกร้อน"

  ประเภทการวิ่ง

  Image

  สถานที่วิ่ง SBAC FUN RUN 2022

  สวนสุขภาพ กองทัพอากาศ ชาวฟ้า (สวนทอ.) และพื้นที่โดยรอบ โดยการวิ่งจะเริ่มต้นที่ สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน(ตลาดโต้รุ่งทอ.) และวิ่งผ่านโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผ่านหอประชุมกานตรัตน์ ผ่านเข้าสวนสุขภาพ กลับเข้าสู่เส้นชัยที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน
  Image

  กำหนดการแข่งขัน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

 • เริ่มรับฝากของและลงทะเบียน เวลา 04:00 น.
 • เริ่มปล่อยตัววิ่งประเภทที่ 1 ระยะ 5 Km เวลา 05:30 น. และปล่อยตัววิ่งที่ 2 ระยะ 2.5 Km เวลา 05:45 น.ตามลำดับ
 • และจะทำการมอบรางวัลการแข่งขันเวลา 07:30 น.
 • การรับสมัครและการชำระค่าสมัคร

 • เริ่มสมัครและโอนเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 • สามารถชำระโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ 134 – 7502559 และส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน ID Line 0953681011