เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง


เรียนรู้การทำธุรกิจและการสร้างนวัตกรรม ตอบโจทย์ Thailand 4.0


เสริมทักษะภาษาอังกฤษ – จีน


ห้องปฏิบัติครบครันและทันสมัย


มีความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ


สถานศึกษารางวัลพะราชทานและสถานศึกษาคุณภาพรับรองมาตรฐานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคโดย APACC