SBAC
คำถามที่พบบ่อย

"โครงการมอบอาหารน้ำใจ Food for You"

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC และ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม มอบอาหารน้ำใจ Food for You โดยมี ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พร้อมด้วย ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกันเปิด "โครงการมอบอาหารน้ำใจ Food for Yoน" ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่สายไหม สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพหรืออยู่ในสถานะตกงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำเนินชีวิตและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน สำหรับในวันนี้ได้มอบอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 200 กล่อง ส่งมอบให้พี่น้องประชาในบริเวณชอยพหลโยริน 52 เขตสายไหม และตำบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเติมพลังงานทางกายและเสริมกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อไป โครงการมอบอาหารน้ำใจ Food for You ร่วมแบ่งปันอาหารมื้อสำคัญเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ จัดทำเป็นมนู "ข้าวผัดกะเพราไข่ยางมะตูม" อาหารคู่ครัวไทย ใช้วัตถุดิบหลักจากใบกะเพราแดงและไข่ยางมะตูมที่ได้รับการรปรุงสดใหม่จากเตา โดย "เชฟจากัว" Top Chef Thailand 2 ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ นักศึกษาจากมหาวิทยลัยนอร์ทกรุงเทพและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ-เอสแบค สะพานใหม่ เพื่อส่งต่อความอร่อยและร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังใจในการตอบแทนสิ่งดี ๆ ต่อสังคม โครงการมอบอาหารุ Food for You จะจัดแจกอาหารกลางวันเป็นประจำ วันละ 200 กล่อง เวลา 11.00 น. จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 - ทุกวันอังคาร ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (คลอง 3) จ.ปทุมธานี่ และ - ทุกวันพฤหัสบดี ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่