SBAC
คำถามที่พบบ่อย

SBAC MASTER CHEF ในหัวข้อ : "อาหารสำหรับคนที่คุณระลึกถึง"

ขอแสดงความยินดีกับ ลูกๆ #SBAC ผู้ที่ผ่านเข้ารอบและขอบคุณผู้เข้าร่วมแข่งขัน #SBACMASTERCHEF ทุกคน

1. นายเกรียงไกร รอดศรี สาขาการโรงแรม รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 100%

2. นางสาวนันท์ธัชพร เกตุแก้ว สาขาการโรงแรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษ 50%

3. นายธีระวุฒิ แก้วสุวรรณ์ สาขาภาษาต่างประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษ 25%

4. นายญาณเดช วังศวิพุธ สาขาภาษาต่างประเทศ รางวัล Popular votes รับทุนการศึกษา 25%

#SBACMASTERCHEF