คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาจาก Politeknik Malaysia จำนวน 11 วิทยาลัย นำเสนอ “BEST PRACTICES IN ASEAN TVET INSTITUTIONS” และการแลกเปลี่ยวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) โดย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนร้บ คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาจาก Politeknik Malaysia จำนวน 11 วิทยาลัย โดยมีกิจกรรมนำเสนอ “BEST PRACTICES IN ASEAN TVET INSTITUTIONS” และการแลกเปลี่ยวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย ตลอดทั้งมีแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย นวัตกรรม ตลอดถึงโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) POLITEKNIK SEBERANG PERAI POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA POLITEKNIK KUCHING SARAWAK POLITEKNIK MERSING JOHOR POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK KOTA KINABALU POLITEKNIK METRO KUANTAN POLITEKNIK METRO TASEK GELUGOR