กิจกรรมงานแถลงข่าวการประกวด SBAC Freshy Boys & Girls 2022 SBAC สะพานใหม่-นนทบุรี

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) มีการจัดงานแถลงข่าวการประกวด SBAC Freshy Boys & Girls 2022 ของ SBAC สะพานใหม่-นนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่) ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี) ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่) ตลอดทั้งมีผู้บริหารและหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน เช่น มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ บริษัทตลาดยิ่งเจริญ บริษัทเดอะแกรนด์โรส บริษัททรู คอเปอร์เรชั่น จำกัด สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมชน ๕ ชุมชนเเหล่งเรียนรู้สู่สังคมที่ยั่งยืน (ชุมชนท่องเที่ยวปลายบาง บางม่วง,ชุมชนตลาดน้ำวัดไทรน้อย,ชุมชนเกาะเกร็ด,ชุมชนบ้าน ๑๐๐ ปี ,ชุมชนวัดศรีเรืองบุญ) และนักศึกษาผู้เข้าร่วมประกวด Freshy Boys & Girls 2022

สำหรับการจัดงานการประกวด SBAC Freshy Boys & Girls 2022 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่) กำหนดวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ จัดรอบ ไรซิ่งสตาร์ “สะพานใหม่ชุมชนตลาดแห่งสายน้ำ” ณ ตลาดยิ่งเจริญ และรอบ Final ในวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ