SBAC
คำถามที่พบบ่อย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-15.30 น. ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) พร้อมด้วย ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษา ด้านทักษะอาชีพเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการอาหารที่มีคุณภาพ รวมถึงก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) กับ สถาบันอาหาร (National Food Institute) กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคกลาง โดยมี คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร คุณชุมพล ชัยวัฒน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคกลาง และดร.พรพิมล ประวัติรุ่งเรือง ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษา ณ ห้องอมรินทร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร(National Food Institute)ี