SBAC
คำถามที่พบบ่อย

กิจกรรมสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ ๑๕ นาที ถวายเป็น อาจาริยบูชา เนื่องในวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล

#SBAC จัดกิจกรรมสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ ๑๕ นาที ถวายเป็น อาจาริยบูชา เนื่องในวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓