งานแถลงข่าว SBAC FUN RUN 2022 “พี่ได้รัน น้องได้เรียน”

วันพุธที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ SBAC Digital Space วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)

วันพุธที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC-TAA) และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) พล.อ.ท.สมพร แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสายไหม และนายณัฐพร รอดเรือง ประธานสมาคมศิษย์เก่าและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC-TAA) ร่วมแถลงข่าว SBAC FUN RUN 2022 ภายใต้แนวคิด “พี่ได้รัน น้องได้เรียน” วิ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆที่คลาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ SBAC Digital Space วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

สมาคมศิษย์เก่าและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC-TAA) ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน หรือด้วยโอกาสทางการศึกษา ตลอดทั้งทำจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ วิชาชีพให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี ๒๕๖๕ นี้ ได้ร่วมมือกับกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ สำนักงานเขตสายไหม จัดกิจกรรม SBAC FUN RUN 2022 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศชาวฟ้า กำหนดเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมวิ่ง คือศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ชุมชนในเขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตบางเขน และประชาชนทั่วไปจำนวน ๒,๐๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ตลอดทั้งประชาชนในชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสวนสาธารณะของชุมชนให้เป็นพื้นที่สีขียว สะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อนและออกกำลังกาย โดยรายได้ทั้งหมดเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน

กิจกรรม SBAC FUN RUN 2022 “พี่ได้รัน น้องได้เรียน” เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๐๐ น. ประกอบด้วยการแข่งขัน 2 ระยะทาง คือระยะ ๒.๕ กิโลเมตร และระยะ ๕ กิโลเมตร ผู้ที่ชนะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมทุนการศึกษาเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) มูลค่า ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท และมีรางวัลพิเศษสำหรับการแข่งขันระยะ ๕ กิโลเมตร คือผู้ที่เข้าเส้นชัยคนแรกชายและหญิงจะได้รับ IPAD Gen 9 อีกคนละ ๑ เครื่อง ซึ่งขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ หากท่านใดยังไม่ได้สมัครสามารถเข้าไปสมัครเพิ่มได้ หรือติดตามข้อมูลงานวิ่งได้ในเพจ www.facebook.com/sbacfunrun หรือ เพจวิทยาลัยฯ www.sbac.ac..th