SBAC
คำถามที่พบบ่อย

"นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ได้รับรางวัล Best Swimming Suit และ Top 5 ในการประกวด มิสแกรนด์นนทบุรี 2020 “women of the future”"

ขอแสดงความยินดีกับสาวสวยคนเก่ง น.ส.สุธิพร อ่วมกอง นักศึกษา SBAC สะพานใหม่ ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้รับรางวัล Best Swimming Suit และ Top 5 กับการประการกวด มิสแกรนด์นนทบุรี 2020 ” women of the future ” ในวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ซึ่งการจัดงานท่าน ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) และ อาจารย์ ระบิล กลิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการผ่ายพัฒนาผู้เรียนและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ผู้สนับสนุนการสร้างโปรดักชั่นการประกวด มิสแกรนด์นนทบุรี 2020 นี้ด้วย