ประมวลภาพ "OPEN BOX มอบ IPAD ให้นักเรียน" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566

ประมวลภาพ "OPEN BOX มอบ IPAD ให้นักเรียน" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จาก บริษัท. บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)