นักศึกษา SBAC เป็นตัวแทนของสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ร่วมการประชุมระดับนานาชาติ

ณ ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2565

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นำโดยนางสาวณัฐชา อินทนาวรานนท์ นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการโรงแรม และนายไฆตะ คาวาดะ นักศึกษาระดับปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้เข้าร่วมงาน APEC Forum on Entrepreneurship for the Future of Work : Accelerating Regional Economic Recovery and Digital Inclusion for Women and Youth in the Post Pandemic Era. ณ ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2565

โดยมี ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) พร้อมด้วย ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ และผู้บริหาร SBAC ได้ร่วมส่งกำลังใจและไปส่งนักศึกษา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษา SBAC ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จาก 800 กว่าแห่ง เพียงวิทยาลัยเดียวเท่านั้นที่เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ โดยในงานนักศึกษา SBAC ต้องมีการนำเสนองานเกี่ยวกับแผนธุรกิจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทุกคนในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ที่มีตัวแทนได้โอกาสไปสร้างชื่อเสียงให้ทั้ง SBAC และประเทศไทยด้วย