การส่งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จากรายได้กิจกรรมวิ่ง SBAC FUN RUN 2022 “พี่ได้รัน น้องได้เรียน”

การส่งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จากรายได้กิจกรรมวิ่ง SBAC FUN RUN 2022 “พี่ได้รัน น้องได้เรียน”

ตามที่สมาคมศิษย์เก่าและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC-TAA) ได้จัดกิจกรรมวิ่ง SBAC FUN RUN 2022 ภายใต้แนวคิด “พี่ได้รัน น้องได้เรียน” ในวันอาทิตย์ที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศชาวฟ้า กิจกรรมครั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC-TAA) ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน หรือด้อยโอกาสทางการศึกษา นอกเหนือจากการออกกำลังกาย จึงได้นำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมฯ โดย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าและครู ฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 13 โรงเรียน มีนักเรียนรับทุนทั้งสิ้น จำนวน 274 คน เป็นมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 450,000 บาท มีโรงเรียนที่นักเรียนรับทุน ดังนี้

1. โรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์) 2. โรงเรียนวัดหนองใหญ่ 3. โรงเรียนวัดออเงิน ( อ่อน เหม อนุสรณ์) 4. โรงเรียนซอยแอนเน็กส์ (กาญจนาภิเษก 2) 5. โรงเรียนวัดราษฏร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) 6. โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ 7. โรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์อนุสรณ์) 8. โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 9. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 10. โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 11. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางเขน 12. วิทยาเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 13. วิทยาเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สมาคม ฯ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี อาทิเช่น - วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) - กองทัพอากาศ - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่งจำกัด - บริษัท คาราบาวแดง จำกัด - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) - บริษัท นาร์วาฬ เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) - ตลาดยิ่งเจริญ - ธนาคารกรุงเทพ - โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เป็นต้น ติดตามข่าวสารกิจกรรมของสมาคม ฯ ในเพจ www.facebook.com/sbacfunrun หรือ เพจวิทยาลัยฯ www.sbac.ac.th