นักเรียนสาขาการท่องเที่ยว SBAC ร่วมออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไหมนานาชาติ ในโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

สาขาการท่องเที่ยว SBAC ร่วมออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไหมนานาชาติ ในโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ และผู้บริหาร อาจารย์เข้าร่วมงานให้กำลังใจ อาจารย์และนักศึกษาการท่องเที่ยวที่ร่วมออกแบบตัดเย็บชุดเสื้อผ้าในโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 12(12 th Celebration of SilkThai Silk Road to The World) เพื่อโชว์ในงานแฟชั่นผ้าไหมไทยระดับโลกโดยออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์ของนานาประเทศ ซึ่ง SBAC ได้ออกแบบชุดประเทศลาว ในชุดชื่อแบรนด์ แพรพรรณสุวรรณนาคา พร้อมนักศึกษาร่วมเดินแบบกับนางแบบ และดีไซเนอร์ที่มาจากทั่วโลกกว่า 45 ประเทศ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า Siam Paragon โดยมีท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี รวมทั้งผู้มีเกียรติจากสถานฑูตประเทศต่าง ๆ จำนวนมากี