ตารางกิจกรรม

12 มกราคม 2565

12.00 น. พิธีเปิดงาน

13.00 น. Trend Talk การสร้างcontent และตัวตนผ่านการนำเสนอ

15.00 น. Pitching Brand

16.00 น. SBAC CG SHOW CASE

13 มกราคม 2565

Trend Talk

12.30 น. Pro CHEF Contest 2022

13.20 น. Ultimate 21st Century Global Competencies

14.10 น. Tech Think Tank

15.00 น. สาธิตการกู้ชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED

15.50 น. Learn & Earn: Digital Asset Investment with Experts

15 มกราคม 2565

Teens Talent Contest

SBAC x NBU Talk & Concert

16 มกราคม 2565

SBAC COVER DANCE CONTEST 2022

13 มกราคม 2565

Wonderful two layer soda

14 มกราคม 2565

Fruit-mixed coffee

หมายเหตุ

work shop จัดขึ้นระหว่างเวลา 16.00 - 18.00 น.
ณ ลานกิจกรรมบริเวณชั้น 2

10 มกราคม 2565

Mini cup cake work shop

11 มกราคม 2565

- Personal Brand Avatar work shop

- Young YouTuber work shop

12 มกราคม 2565

- Advertising work shop

- Intro Motion work shop

- Character Design work shop

- Photo shoot technique

13 มกราคม 2565

- Network for career work shop

- AR & AI work shop

- E-Sport work shop

- Huawei Simulation work shopz

- Chinese paper cut

หมายเหตุ

work shop จัดขึ้นระหว่างเวลา 16.00 - 18.00 น.
ณ ลานกิจกรรมบริเวณชั้น 1


สาขาไหนที่ใช้สำหรับคุณ

Route to the Future

SBAC COVER DANCE CONTEST 2022

ขอเชิญชวนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
อายุระหว่าง 14-19 ปี ร่วมเข้าแข่งขัน SBAC COVER DANCE CONTEST 2022 📸📀

เพื่อชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษามากกว่า 300,000 บาท

🏆🏆รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ณ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ชั้น 3

North Bangkok University
Teens Talent

NBU Teens Talent 2022 ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท สำหรับน้องๆมัธยมหรือเทียบเท่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จัดการแข่งขัน NBU Teens Talent เพื่อเฟ้นหาน้องๆผู้มีความสามารถโดดเด่น ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท

สำหรับนักเรียนที่มีทักษะความสามารถเฉพาะทาง โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกำหนด โดยจัดการแข่งขันรอบ Final วันที่ 15 มกราคม 2565
ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

สถานที่จัดงาน