SBAC FUN RUN 2022

ลงทะเบียน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์(Objective)ของการจัดงาน

 • เพื่อส่งเสริม “กิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและชุมชน” โดยมุ่งมั่น จัดหารายได้เพื่อสนับสนุนให้กับ สมาคมศิษย์เก่าและครู วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC-TAA) “เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”
 • เพื่อ “ชุมชนสะอาดและน่าอยู่”
 • เพื่อ “การรักสุขภาพ และการออกกำลังกายเป็นประจำ”
 • Image

  Image

  Image

  แบบเสื้อ

  SBAC FUN RUN ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้
  "นวัตกรรมการผลิตสีผ้าโดยไม่ใช้น้ำเพื่อลดโลกร้อน"

  ประเภทการวิ่ง

  Image

  สถานที่วิ่ง SBAC FUN RUN 2022

  สวนสุขภาพ กองทัพอากาศ ชาวฟ้า (สวนทอ.) และพื้นที่โดยรอบ โดยการวิ่งจะเริ่มต้นที่ สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน(ตลาดโต้รุ่งทอ.) และวิ่งผ่านโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผ่านหอประชุมกานตรัตน์ ผ่านเข้าสวนสุขภาพ กลับเข้าสู่เส้นชัยที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน
  Image

  Image

  Image

  กำหนดการแข่งขัน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

 • เริ่มรับฝากของและลงทะเบียน เวลา 04:00 น.
 • เริ่มปล่อยตัววิ่งประเภทที่ 1 ระยะ 5 Km เวลา 05:30 น. และปล่อยตัววิ่งที่ 2 ระยะ 2.5 Km เวลา 05:45 น.ตามลำดับ
 • และจะทำการมอบรางวัลการแข่งขันเวลา 07:30 น.
 • การรับสมัครและการชำระค่าสมัคร

 • เริ่มสมัครและโอนเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
 • สามารถชำระโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ 134 – 7502559